Ιστορία

Ιστορία της Αερολέσχης Ζακύνθου

Η Αερολέσχη Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1980 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού , με αριθμό πρωτοκόλλου 18646, και λειτουργεί απο τότε σαν επίσημο μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ), έχοντας σαν κύριο σκοπό την ανάδειξη και προώθηση του αεραθλητισμού.